ДГ 2 Снежанка
Детска градина в град Казанлък

Проект "Зелен дом за нашите деца" - 2007 г. - Фондация "Сийдър"