ДГ 2 Снежанка
Детска градина в град Казанлък

Проект "Включващо обучение" - 2015г. - BG 05 PO 00-4.1.07