ДГ 2 Снежанка
Детска градина в град Казанлък

Проект "Щaстливо детство" - 2016г. - Обновяване на дворно пространство и монтаж на детски съоръжения.