ДГ 2 Снежанка
Детска градина в град Казанлък

Проект "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие" - 2017г. - BG 05 M 20 P 001 - 3.003-0001