ДГ 2 Снежанка
Детска градина в град Казанлък

Проект "HealthEDU" - "Иновативно обучителна методология за здравословно хранене на децата от предучилищно и начално образование" - 2016-2017г.