ДГ 2 Снежанка
Детска градина в град Казанлък

Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" - 2019/2020 г.;2020/2021 г.; 2021/2022 г.;2022/2023 г.