ДГ 2 Снежанка
Детска градина в град Казанлък

НП "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование" - 2020 г.; 2021 г.