ДГ 2 Снежанка
Детска градина в град Казанлък

За детската градина

Създадена с много любов през лятото на 1949 година- „Москва”, или градината с магнолиите , сега ДГ №2 ”Снежанка” е една от първите градини в Казанлък. Вече 68 години в нея грижовни учители възпитават, отглеждат и обучават деца от 1 до 7- годишна възраст. С работата си те са извоювали авторитета на детската градина и признанието на родители и деца. През изминалите години тук са работили хора, дали своя принос за изграждане на традициите в детската градина. Работещите сега учители ги продължават като внасят и нови идеи за поддържане доброто име на заведението.

 

Детската градина намираща се на „Абаята”, макар и разположена в оживен квартал, си остава спокойно и тихо място, представляващо малък оазис сред суматохата на града.

 

Децата са разпределени в групи според възрастта и се прилага индивидуален подход към всяко дете, което е необходима предпоставка за постигане на максимални учебни резултати.

 

Всяка възрастова група учи и играе в отделна занималня с две зали за храна и сън, с обособен кът за игра, оборудван в съответствие с възрастта на децата. Групите разполагат с учебни кътове, провокиращи творческото въображение на децат.

 

В момента детското заведение функционира със следните групи: яслена, първа възрастова, втора възрастова, трета възрастова и четвърта възрастова в основна сграда; яслена, разновъзрастова - 3-4 годишни, разновъзрастова - 5-6 годишни във филиал с. Шейново.

В детска градина "Снежанка" има атмосфера на доверие между учителя и децата. Те са спокойни, общуват свободно и изграждат желания от тях социален статус в градината.