ДГ 2 Снежанка
Детска градина в град Казанлък

С какво разполагаме

  • собствена база, отговаряща на изисквания за строителство, оборудване, санитарно-хигиенни и битово-ергономични условия;
  • медицински кабинет;
  • здравословна храна четири пъти дневно;
  • физкултурен салон;
  • музикален салон за празници и развлечения;
  • помещение за занимания на всяка група;
  • тераси със сенници, където в топлите и слънчеви дни малчуганите се занимават на открито;
  • просторна тревна площ за различни физически дейности, игри и спорт.