ДГ 2 Снежанка
Детска градина в град Казанлък

Нашият екип

Екипът на ДГ „Снежанка” се подбира внимателно. Освен висока професионална подготовка е необходимо изискване, всеки да притежава  вътрешно призвание за общуване и работа с деца.

 

Директор: Ивелина Стоянова 

Педагогически специалисти - основна сграда:

Емилия Диманова - старши учител

Дора Боова - старши учител

Юлия Шанова - старши учител

Дияна Коларова - старши учител

Анета Милова - старши учител

Зюляр Манаф - учител

Янка Колева - старши учител

Радиана Манева - старши учител

Педагогически специалисти - филиал с. Шейново:

Афизе Реджеп - старши учител;

Веселина Илиева - старши учител

Стоянка Георгиева - старши учител

Иванка Иванова - учител

Учител по музика: Светла Димитрова - старши учител по музика

Педагогически съветник: Светла Димитрова

Психолог: Гергана Гигова 

Логопед: Ваня Бакърджиева 

Ресурсен учител: Галина Маринова

Народни танци: Таня Георгиева

Помощник на учителя: Даниела Господинова          

Помощник-възпитатели - основна сграда:

Димитрина Иванова

Борислава Инджова

Адриана Карагьоз

Марияна Христова

Галя Лалева

Марияна Хасърбасанова

Помощник-възпитатели - филиал с. Шейново:

Диана Дянкова

Мелиха Палова

Галя Чучаркова

Фатме Чауш

Медицински сестри - основна сграда:

Марияна Стоянова

Ива Семенова

Пенка Басанова

Медицински сестри - филиал с. Шейново:

Мария Милева

ЗАС: Миглена Славчева

Домакин - филиал с. Шейново:

Венера Палова

Огняр - основна сграда: Ибрям Илязов

Огняр - с. Шейново: Кемал Шариф

 

Непедагогическият персонал е с професионална квалификация "Помощник - възпитател", със средно образование и много добра практика.

 

За нашия грижовен колектив усмивката на вашето дете и вашето спокойствие са основни цел и награда.