ДГ 2 Снежанка
Детска градина в град Казанлък

Нашият екип

Екипът на ДГ „Снежанка” се подбира внимателно. Освен висока професионална подготовка е необходимо изискване, всеки да притежава  вътрешно призвание за общуване и работа с деца.

 

Директор: Надежда Топузлиева - специалност: "Предучилищна педагогика" - образователно-

                                                                           квалификационна степен - магистър;

                                                                           със специализация: "Музика";

                                                                           "Организация и управление на образованието" -

                                                                           образователно-квалификационна

                                                                           степен - магистър; I ПКС.

Педагогически специалисти - основна сграда:

Емилия Диманова - старши учител; специалност: "Предучилищна педагогика" - образователно-

                                                                            квалификационна степен - магистър; III ПКС.

Дора Боова - старши учител; специалност: "Предучилищна педагогика" - образователно-

                                                                  квалификационна степен - бакалавър; III ПКС.

Юлия Шанова - учител; специалност: "Предучилищна и начална училищна педагогика" -

                                                          образователно-квалификационна степен - бакалавър; V ПКС.

Дияна Коларова - старши учител; специалност: "Предучилищна педагогика" - образователно-

                                                                         квалификационна степен - магистър;

                                                                         специализация: "Музикален ръководител";

                                                                         професионална квалификация: "Учител по английски език";

                                                                         III ПКС.                                        

Анета Милова - старши учител; специалност: "Предучилищна педагогика" - образователно-

                                                                      квалификационна степен - магистър; специализация:

                                                                     "Учител по английски език"; II ПКС.

Диана Байнова - старши учител; специалност: "Предучилищна педагогика" - образователно-

                                                                         квалификационна степен - бакалавър;

                                                                         специализация: "Музикален ръководител";

                                                                         професионална квалификация "Преподавател по български

                                                                         народни танци"; "Психология на охранителните

                                                                         дейности" - образователно-квалификационна

                                                                         степен - магистър; III ПКС.

Янка Колева - старши учител; специалност: "Предучилищна и начална училищна педагогика"- образователно-

                                                                    квалификационна степен - бакалавър; III ПКС.

Радиана Манева - старши учител; специалност: "Педагогика на обучението по физическо възпитание" -

                                                                        образователно-квалификационна степен - бакалавър;

                                                                        "Предучилищна и начална училищна педагогика" -

                                                                        образователно-квалификационна степен - магистър;

                                                                        III ПКС.

Педагогически специалисти - филиал с. Шейново:

Афизе Реджеп - старши учител; специалност: "Предучилищна педагогика" - образователно-

                                                                      квалификационна степен - магистър,

                                                                      със специализация: "Физическо възпитание";

                                                                      квалификация: "Начална учител"; V ПКС.

Зюляр Манаф - учител; специалност: "Предучилищна педагогика и логопедия" -

                                                         образователно-квалификационна степен - бакалавър;

                                                          V ПКС.

Михаела Чавдарова - учител; специалност: "Предучилищна и начална училищна педагогика" -

                                                                   образователно-квалификационна степен - магистър;

                                                                   "Социална педагогика" - образователно-

                                                                   квалификационна степен - бакалавър.

Веселина Илиева - старши учител; специалност: "Предучилищна педагогика" - образователно-

                                                                           квалификационна степен - бакалавър; IV ПКС. 

Учител по музика: Светла Димитрова - старши учител по музика; специалност: "Музикална педагогика" -

                                                                                                                           образователно- квалификационна

                                                                                                                           степен - бакалавър; IV ПКС.

Педагогически съветник: Светла Димитрова - старши учител; специалност: "Мениджмънт на социалните  

                                                                                                                       и педагогическите организации" -

                                                                                                                       образователно-квалификационна

                                                                                                                       степен - магистър; професионална  

                                                                                                                       квалификация "Детски учител".

Психолог: Гергана Гигова - старши учител; специалност: "Психология (социална психология)" -

                                                                                         образователно-квалификационна степен - 

                                                                                         магистър.

Логопед: Ваня Бакърджиева - старши учител; специалност: "Специална педагогика (Логопедия)" -      

                                                                                             образователно-квалификационна степен -

                                                                                             бакалавър; професионална квалификация

                                                                                            "Педагог и учител в специални училища".

Ресурсен учител: Галина Маринова - учител; специалност: "Специална педагогика" - образователно-

                                                                                             квалификационна степен - бакалавър;

                                                                                             професионална квалификация

                                                                                            "Детски учител"; "Начална педагогика и

                                                                                            информационни технологии" - образователно-

                                                                                            квалификационна степен - магистър; V ПКС.

Народни танци: Таня Стоянова Георгиева - специалност: "Ръководител по народни танци" - образователно-

                                                                                          квалификационна степен - бакалавър.

 

Помощник на учителя: Даниела Господинова          

Помощник-възпитатели - основна сграда:

Димитрина Иванова

Борислава Инджова

Иванка Иванова

Адриана Карагьоз

Марияна Христова

Даниела Димитрова

Галя Лалева

Марияна Хасърбасанова

Помощник-възпитатели - филиал с. Шейново:

Диана Дянкова

Мелиха Палова

Галя Чучаркова

Фатме Чауш

Медицински сестри - основна сграда:

Павлина Кирева

Ива Семенова

Пенка Басанова

Медицински сестри - филиал с. Шейново:

Антоанета Йотовска

Мария Милева

ЗАС: Миглена Славчева

Домакин - филиал с. Шейново:

Венера Палова

Огняр - основна сграда: Георги Стратиев

Огняр - с. Шейново: Кемал Шариф

 

Непедагогическият персонал е с професионална квалификация "Помощник - възпитател", със средно образование и много добра практика.

 

За нашия грижовен колектив усмивката на вашето дете и вашето спокойствие са основни цел и награда.