ДГ 2 Снежанка
Детска градина в град Казанлък

Яслена група "Зайчета" - основна сграда

Яслена група "Зайчета" - основна сграда, екип:

  • Павлина Минчева Кирева - медицинска сестра
  • Йовка Костова Михайлова - медицинска сестра
  • Иванка Николова Иванова - помощник-възпитател
  • Даниела Стефанова Димитрова - помощник-възпитател