ДГ 2 Снежанка
Детска градина в град Казанлък

Яслена група "Мечо Пух"- филиал с. Шейново

Яслена група "Мечо Пух" - филиал с. Шейново, екип:

  • Руска Стоянова Колева - медицинска сестра
  • Мария Иванова Милева - медицинска сестра
  • Галя Христова Чучаркова - помощник-възпитател
  • Фатме Неджип Чауш - помощник-възпитател