ДГ 2 Снежанка
Детска градина в град Казанлък

Яслена група "Мечо Пух"- филиал с. Шейново

Яслена група "Мечо Пух" - филиал с. Шейново, екип:

  • Мария Милева - медицинска сестра
  • Галя Чучаркова - помощник-възпитател
  • Фатме Чауш - помощник-възпитател