ДГ 2 Снежанка
Детска градина в град Казанлък

Втора възрастова група "Слънце" - основна сграда

 

Втора възрастова група "Слънце" - основна сграда, екип:

  • Янка Колева-Монева - старши учител
  • Дияна Коларова - старши учител
  • Марияна Христова - помощник-възпитател