ДГ 2 Снежанка
Детска градина в град Казанлък

Разновъзрастова група "Пеперуди" - филиал с. Шейново

Разновъзрастова група (3-4 годишни и 4-5 годишни) "Пеперуди", екип:

  • Стоянка Георгиева - старши учител
  • Иванка Иванова - учител
  • Диана Дянкова - помощник-възпитател