ДГ 2 Снежанка
Детска градина в град Казанлък

Разновъзрастова група "Лъвчета" - филиал с. Шейново

Разновъзрастова група (5-6 годишни и 6-7 годишни) "Лъвчета", екип:

  • Афизе Реджеп - старши учител
  • Веселина Илиева - старши учител
  • Мелиха Палова - помощник-възпитател