ДГ 2 Снежанка
Детска градина в град Казанлък

Разновъзрастова група - 3-4 годишни "Пеперуди" - филиал с. Шейново

Разновъзрастова група - 3-4 годишни "Пеперуди", екип:

  • Камелия Петрова Пенева - учител
  • Зюляр Бекирова Манаф - учител
  • Мелиха Ахмедова Палова - помощник-възпитател