ДГ 2 Снежанка
Детска градина в град Казанлък

Разновъзрастова група "Мики Маус" - филиал с. Ясеново

Разновъзрастова група "Мики Маус" , екип:

  • Веселина Стоянова Илиева - старши учител
  • Пламена Димитрова Димитрова - учител
  • Фатме Неджип Чауш - помощник-възпитател