ДГ 2 Снежанка
Детска градина в град Казанлък

Разновъзрастова група - 5-6 годишни "Лъвчета" - филиал с. Шейново

Разновъзрастова група - 5-6 годишни "Лъвчета", екип:

  • Афизе Дюомин Реджеп - старши учител
  • Стоянка Пенева Георгиева - учител
  • Диана Стоянова Дянкова - помощник-възпитател