ДГ 2 Снежанка
Детска градина в град Казанлък

Група "Бонбон" - основна сграда

 

Група "Бонбон" - основна сграда, екип:

  • Емилия Миткова Диманова - старши учител
  • Таня Райкова Стайкова - старши учител
  • Иванка Николова Иванова - помощник-възпитател