ДГ 2 Снежанка
Детска градина в град Казанлък

Документи

Прикачени документи

ЕТИЧЕН КОДЕКС
БЮДЖЕТ - 2017г.
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - 2017г.
БЮДЖЕТ - 2018г.
БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ - МАРТ 2018г.
БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ - СЕПТЕМВРИ 2018г.
БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ - ДЕКЕМВРИ 2018г.
До директора на ДГ №2 "Снежанка"
ОБЯВЛЕНИЕ
Образец на Предложение за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"
БЮДЖЕТ - 2019г.
БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ - МАРТ 2019г.
Заповед за определяне на завител по Схема "Уичлищен плод" и Схема "Училищно мляко"
ПДДГ
БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ - СЕПТЕМВРИ 2019 г.
БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ - 2019 г.
Приложение - Програмна система
БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ - ЯНУАРИ 2021 г.
Актуализиран план за дейностите по БДП за учебната 2020/2021 година
Бюджет 2021 година на ВБР ДГ №2 "Снежанка"
Бюджет - отчет - Март 2021 г.
Бюджет - отчет - Юни 2021 г.
СЕРТИФИКАТ за енергийни характеристики
Стратегия за развитие на ДГ №2 "Снежанка" - 2020-2024 г.
Бюджет - отчет - Септември 2021 г.
Бюджет - отчет - Декември 2021 г.
Бюджет - 2022 г.
Бюджет - отчет - Септември 2022 г.
Бюджет - отчет - Декември 2022 г.
ГКП - 2023/2024 г.
Бюджет - отчет - 2023 г.
Бюджет - 2024 г.